Cari Blog Ini

Follow Me

Senin, 10 Oktober 2016

Mencintai Habaib/ Dzuriyyah Rasulullah saw, Akan Dicintai Rasulullah saw.

Mencintai Habaib / Dzuriyyah Rasulullah saw., Akan Dicintai Rasulullah saww. Dikisahkan dizaman Al Imam Al Qutub Al Habib Ali Bin Muhammad Bin Husein Al Habsy (shohibul Simtud Dhuror), Beliau hendak akan berziarah kemakam Zambal (Tarim Hadromaut), ketika beliau Habib Ali berziarah, beliau melihat dimakam tersebut telah kosong (ruh para Auliya) yang biasa pada hadir setiap yang hendak akan berziarah, beliau Habib Ali pun hendak balik kerumah, keesokan harinya beliau berziarah kembali, dan beliau bertemu dengan sayyidina Al Faqihil Muqoddam Muhammad Bin Ali Ba’alawi, dan Habib Ali bertanya kepadanya wahai Faqih, kemana engkau, dan para auliya lainnya ketika kemarin aku berziarah engkau, dan yang lainnya tidak ada, dan Faqih pun menjawab ya habib kemarin aku & para wali yang lain, diperintah Rasulullah saww. untuk mensholati jenazah ditanah jawa, Habib Ali pun bertanya kembali kepada Al faqih, Ya Faqih jenazah siapa yang engkau, dan wali yang lain mensholatinya ditanah jawa tersebut, apakah beliau seorang habaib atau ahlul bait? Al Faqih pun menjawab, bukan !!! beliau bukan habaib atau ahlu bait Rasulullah saww. beliau adalah seorang pedagang yang setiap berdagang membantu habaib (dzuriyyah Rasul saww.) dengan membawakan dagangannya habaib, dll, dan dari situ Rasulullah saww. mencintainya, hingga aku & wali yang lain diperintahkan untuk mensholati jenazahnya. Allahumma sholli wassalim wabaarik ‘alaih. Inilah yang disebut mencintai orang yang dicintai. Dengan kita mencintai para dzuriyah Rasul saww. dan akan dicintai Rasul saww. yang pasti Rasul saww. itu dicintai Allah SWT. (Kutipan ceramah Habib Ahmad Bin Ali As Segaf Pimpinan MajelisNurul Kasyaf)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Give Your Comment

Gadget

Konten ini belum tersedia melalui sambungan terenkripsi.