Cari Blog Ini

Follow Me

Rabu, 25 September 2013

Kisah Syaitan Menolong Seorang Pemuda Ke Masjid

Kisah Syaitan Menolong Seorang Pemuda Ke Masjid

Kisah ini bermula apabila seorang pemuda
bangun pada awal pagi untuk solat Subuh di
masjid. Dia berpakaian, berwudhu dan
berjalan menuju ke masjid. Di pertengahan
jalan menuju ke masjid, pemuda tersebut
jatuh dan pakaiannya kotor.

Dia bangkit, membersihkan bajunya dan
pulang kembali ke rumah. Di rumah, diaberganti baju, berwudhu dan berjalanmenuju ke masjid.
Dalam perjalanan ke masjid, dia jatuh lagi ditempat yang sama. Dia sekali lagi bangkit,membersihkan dirinya dan kembali ke rumah.
Di rumah, dia sekali lagi berganti baju,berwudhu dan berjalan menuju ke masjid.Di tengah jalan menuju ke masjid, diabertemu seorang lelaki yang memeganglampu.
Dia menanyakan identiti lelaki tersebut danlelaki tersebut menjawab "Saya melihat andajatuh dua kali di perjalanan menuju ke masjid,jadi saya bawakan lampu untuk menerangijalan anda."
Pemuda tersebut mengucapkan terima kasihdan mereka berdua berjalan menuju ke masjid.
Apabila mereka sampai di masjid, pemudatersebut bertanya kepada lelaki yangmembawa lampu untuk masuk dan solatSubuh bersamanya. Lelaki itu menolak,pemuda itu mengajak lagi hingga berkali-kalitetapi jawapannya sama.
Pemuda itu bertanya, kenapa menolak untukmasuk dan solat Subuh bersama?
Lalu lelaki itu menjawab...
"Aku adalah IBLIS..."
Pemuda itu terkejut dengan jawapan lelakiitu.
Iblis kemudian menjelaskan, "Saya melihatkamu berjalan ke masjid dan sayalah yangmembuat kamu terjatuh. Ketika kamu pulangke rumah, membersihkan badan dan kembalike masjid, Allah memaafkan SEMUA DOSAMU.
Saya membuatkan kamu jatuh kali kedua danitupun tidak membuatkan kamu berubahfikiran, bahkan kamu tetap memutuskankembali untuk ke masjid.Kerana hal itu, Allah memaafkan DOSA-DOSASELURUH ANGGOTA KELUARGAMU.
Saya bimbang jika saya membuat kamu jatuhuntuk kali ketiga, jangan-jangan Allah akanmemaafkan dosa dosa seluruh pendudukkampungmu jadi saya harus memastikanbahawa kamu sampai di masjid dengan selamat..."
Sampaikanlah kepada orang lain, maka iniakan menjadi Shadaqah Jariyah pada setiaporang yang Anda kirimkan pesan ini. Danapabila kemudian dia mengamalkannya,maka kamu juga akan ikut mendapat pahalanya sampai hari kiamat...
Ada 2 pilihan untuk Anda:
1. Biarkan di dalam BBM, catatan atau pikiran Anda tanpa bermanfaat untuk orang lain.
2. Anda sebarkan pada semua kenalan anda.Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yangmenyampaikan 1 (satu) ilmu saja dan adaorang yang mengamalkan, maka walaupunyang menyampaikan sudah tiada (meninggal dunia), dia akan tetap memperoleh pahala.
SUmber : Sang Manusia Akhir Zaman


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Give Your Comment

Gadget

Konten ini belum tersedia melalui sambungan terenkripsi.