Cari Blog Ini

Follow Me

Minggu, 11 September 2016

AHLUL BAET MUSHTHOFA

ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﯽ ﺍﻟﻄﻬﺮ ، ﻫﻢ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺎﻟﺪﮐﺮ
Ahlu baitil Mushthofâth-thuhuri, hum amânul ardli faddakiri

Ahli rumah nabi pilihan yang disucikan. Mereka itu pengaman bumi, maka ingatlah

ﺷﺒﻬﻮﺍ ﺑﺎﻷﻧﺠﻢ ﺍﻟﺰﻫﺮ ، ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﯽ ﺍﻟﺴﻨﻦ
Syubbihû bil anjumiz-zuhuri, mitsla mâ qod jâ,a fîs-sunani

Mereka itu bagaikan bintang gemerlapan.
Perumpamaan itu telah benar-benar datang di dalam hadits Nabi.

ﻭ ﺳﻔﻴﻦ ﻟﻠﻨﺠﺎﺓ ﺇﺫﺍ ، ﺧﻔﺖ ﻣﻦ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﮐﻞ ﺃﺫﯼ
Wa safînun linnajâti idzâ khifta min thûfâni kulli adzâ

Dan bagaikan bahtera penyelamat ketika engkau takut dari topan badai segala duka.

ﻓﺎﻧﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﺗﮑﻮﻥ ﮔﺬﺍ ، ﻭﺍﻋﺘﺼﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺍﺳﺘﻌﻦ
Fanju fîhâ lâ takûnu kadzâ, wa’tashim billâhi wasta’ini

Maka selamatlah engkau di dalamnya tiada khawatir lagi. Dan berpegang teguhlah kepada Allah serta mohonlah pertolongan.

ﺭﺏ ﻓﺎﻧﻔﻌﻨﺎ ﺑﺒﺮﮔﺘﻬﻢ ، ﻭﺍﻫﺪﻧﺎﺍﻟﺤﺴﻨﯽ ﺑﺤﺮﻣﺘﻬﻢ
Robbi fanfa’nâ bibarkatihim wahdinâl husnâ bi hurmatihim

Ya Allah, dengan barokah mereka, berila kami kemanfaatan. Dan dengan kehormatan mereka, tunjukkan kami kepada kebaikan

ﻭﺃﻣﺘﻨﺎ ﻓﯽ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ ، ﻭﻣﻌﺎﻓﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻦ
Wa amitnâ fî thorîqotihim, wa mu’âfâtin minal fitani

Dan wafatkanlah kami di jalan mereka, dan selamat dari segala fitnah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Give Your Comment

Gadget

Konten ini belum tersedia melalui sambungan terenkripsi.